+972-9-9611-300

השירותים שלנו

שותפים אסטרטגיים


רו"ח

ניהול ההון המשפחתי מורכב ודורש מגוון כישורים ויכולות מקצועיים.
בזכות ניסיוננו, בנינו רשת של מומחים אשר יכולים לסייע לך במשימה מורכבת זו.
המומחים שמופיעים בהמשך נבחרו בקפידה ומתוך ניסיון.
נדגיש כי פיוניר אינה מתוגמלת על ידי נותני השירותים.

ישראל
PWC

PWC

+972-3-795-4555
Tel Aviv, Israel
www.pwc.com/il
Phillip Stein & Associates

Phillip Stein & Associates

Phillip Stein (US spc.)
+972-2-644-4000
Jerusalem, Israel
www.pstein.com
Kenan & Associates

Kenan & Associates

Shlomo Kenan
+972-3-510-4048
Tel Aviv, Israel
www.kenancpa.com
BDO

BDO

Dov Landsman
+972-73-714-5350
Tel Aviv, Israel
www.bdo.co.il
EMCA

EMCA

David Framowitz (US Tax spc.)
+972-52-2259026
www.emca-cpa.com