+972-9-9611-300

גילוי נאות

פיוניר ניהול הון מעניקה שירותי ניהול הון, השקעות ותכנון פיננסי ללקוחות אמידים ומשפחות בעלות הון רב ברחבי העולם.

במסגרת שירותי ניהול ההון של החברה, פיוניר לא תקבל כל תמורה, החזרי עמלות או טובת הנאה אחרת מהבנקים ו/או מהמוסדות הפיננסים בגין ההשקעות אשר יבוצעו ע"י לקוחותיה. במידה ויתקבל בפיוניר תגמול כלשהו בגין השקעות הלקוח, התגמול יועבר במלואו בחזרה ללקוח.

פיוניר ניהול הון משרתת לקוחות ברחבי העולם ופועלת כבעלת רישיון במספר מדינות באמצעות:

  • פיוניר תכנון פיננסי (92) בע"מ המשרתת בעיקר לקוחות ישראלים, אירופאיים ודרום אפריקאים - בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך בישראל, מטעם הוועדה לשירותים פיננסיים בדרום אפריקה ורשומה כיועץ פיננסי מורשה מטעם הוועדה לני"ע באונטריו, קנדה.
  • פיוניר שירותים אדמיניסטרטיביים בע"מ המשרתת בעיקר לקוחות אמריקאים ומאמריקה הלטינית - מורשית לייעוץ השקעות (RIA – Registered Investment Advisor) מטעם רשות ניירות ערך בארה"ב (SEC).
  • פיוניר פמילי אופיס (שותפות אמריקאית) המשרתת בעיקר לקוחות אמריקאים ומאמריקה הלטינית - מורשית לייעוץ השקעות (RIA – Registered Investment Advisor).
  • פיוניר סוכנות לביטוח פנסיוני 2009 בע"מ אשר הינה חברה בעלת רישיון לשיווק פנסיוני מטעם המפקח על הביטוח במשרד האוצר בישראל  ומשרתת בעיקר לקוחות ישראליים.

עפ"י מודל העבודה של פיוניר, פיוניר מתוגמלת ממקור אחד בלבד ביחס לכל השקעה. ביחס ללקוחות בשירותי ניהול ההון של החברה – התגמול לפיוניר מתקבל מהלקוח בלבד. מודל זה אינו תקף ביחס למוצרים פנסיוניים וביטוחיים, אשר ביחס אליהם התגמול מתקבל מיצרן המוצר בלבד (רלוונטי רק ללקוחות המטופלים על ידי פיוניר תכנון פיננסי (92) בע"מ). מודל תגמול זה אינו רלוונטי ללקוחות המטופלים על ידי פיוניר שירותים אדמיניסטרטיביים בע"מ, המורשית לייעוץ השקעות כ-RIA מטעם רשות ניירות ערך בארה"ב.

כחברה בעלת היסטוריה של למעלה מ-30 שנה, לפיוניר לקוחות אשר הופנו בעבר למגוון בתי השקעות, בארץ ובחו"ל, אשר ביחס להשקעותיהם פיוניר תוגמלה ו/או עודנה מתוגמלת ע"י בתי ההשקעות. במקרים אלה, התגמול לפיוניר מתקבל רק מהמוסד הפיננסי בו מנוהלים כספי הלקוח, לכן יש פיוניר זיקה* למוסדות אלה.

התוכן המוצג באתר זה הינו למטרות מידע בלבד ואין לראות בו בשום דרך הצעה, ייעוץ, עצה או המלצה ביחס לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של נייר ערך ו/או מוצר פיננסי כלשהו ואינו מהווה תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בצרכים הייחודיים של כל משקיע.

בעוד שנעשו מאמצים סבירים להשיג מידע ממקורות אמינים בדרך כלל, פיוניר אינה נותנת ערובה כלשהי לגבי שלמות ודיוק המידע ולא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם משימוש במידע המפורט באתר. כמו כן, הדעות וההשקפות המובעות באתר נכונות למועד כתיבתן וכפופות לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. כל העושה שימוש במידע באתר עושה זאת על דעתו ועל אחריותו הבלעדית. יתר על כן, האינפורמציה הכלולה באתר אינה מהווה ייעוץ בנוגע לענייני מס או ענייני משפטיים ופיוניר ממליצה על קבלת ייעוץ מקצועי בתחומים אלה, במידת הצורך.

לקבוצת פיוניר ניהול הון קיימת זיקה* למוסדות פיננסיים, כמפורט להלן (ביחס לחשבונות אשר אינם בשירותי ניהול ההון של פיוניר):

  • בנק ג'וליוס בר ביחס ללקוחות אשר הופנו בעבר לשירותי הבנקאות הפרטית של הבנק (עבור חשבונות אשר אינם במסגרת שירותי ניהול ההון של פיוניר)
  • לקוחות בעלי השקעות במוסדות הפיננסיים הבאים: אורום, אינווסנט, גאם, מאן, GLG, אלטשולר שחם, אנליסט, אפסילון, אקסלנס נשואה, הראל פיננסים, ילין לפידות, סיגמא ופסגות (עבור חשבונות אשר אינם במסגרת שירותי ניהול ההון של פיוניר). 
  • קרן הנאמנות "פת"פ (1 B)(!) אג"ח + 10%" - מספר קרן 5109608, אשר פיוניר תכנון פיננסי (92) בע"מ משמשת כמנהל השקעות חיצוני בקרן וזאת כתוצאה מעסקת רכישת פעילות בין חברת פיוניר תכנון פיננסי (92) בע"מ לחברת להבה ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן: "להבה"), במסגרתה רכשה פיוניר תכנון פיננסי (92) בע"מ את פעילות בית ההשקעות להבה**.
  • ההשקעות האלטרנטיביות הבאות: Buligo, FRUX Capital, קבוצת הרבור, חושן, Gelfund, גרניט אלפן, IBI CCF, נוקד, אואזיס ו-Sula Capital ביחס ללקוחות אשר לא היו מעוניינים בביצוען במסגרת שירותי ניהול ההון של פיוניר.

  •  לקוחות בעלי השקעות במוסדות הפנסיוניים הישראליים הבאים: איביאי, אלטשולר שחם, אנליסט, אקסלנס נשואה, דש-מיטב, הכשרה, הלמן אלדובי, הפניקס, הראל, ילין לפידות, כלל גמל ופסגות (עבור חשבונות אשר אינם במסגרת שירותי ניהול ההון של פיוניר).

* זיקה משמעותה קבלת תגמול כספי ביחס לנכסים הפיננסיים ו/או הפנסיונים שלהם ו/או הזמינים דרכם. מהות הזיקה הינה קבלת עד 50% מסך התשלומים המשולמים ע"י הלקוח למוסדות המפורטים לעיל בעבור שירותיהם. פיוניר (שלא במסגרת שירותי ניהול ההון) ו/או פיוניר סוכנות לביטוח עשויות להעדיף מוצרים פיננסיים ו/או פנסיוניים של הגופים כאמור על פני מוצרים פיננסיים ו/או פנסיוניים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח של מוסדות אשר אין להן זיקה אליהם.

** מנהל הקרן הינו מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "מנהל הקרן"), כאשר עד ליום 03.04.2019, שימשה חברת מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ מקבוצת מיטב דש כמנהל הקרן. עדכון זה הינו כתוצאה ממיזוג שבוצע ביום 04.04.2019, במסגרתו חברת מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ התמזגה לתוך חברת מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ. פרופיל החשיפה של הקרן 1 B 1 : - עד 10% חשיפה למניות, B - עד 30% חשיפה למט"ח. סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה, או מהפקדת מזומנים ופיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן: "חשיפה לבנקים וברוקרים"), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לעניין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אין פרסום זה מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן. מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן מופיעה בדוח השנתי של הקרן ו/או בדיווחים מיידים שבתוקף. רכישת יחידות בקרן תעשה על בסיס תשקיף עיקרי של מנהל הקרן ודיווחים מיידים שבתוקף בלבד. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות מנהל הקרן ו/או הבטחה מצדו להשיג את מטרת הקרן ו/או להשיג תשואה חיובית או תשואה כלשהי לאורך זמן. למידע נוסף, ניתן לפנות למיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ בכתובת www.meitavdash.co.il.

תאריך עדכון: ספטמבר 2019