+972-9-9611-300

 בלוג

סקירות. מאמרים. דעות.

סיכום חודש ינואר 2018 בשוקי ההון

סיכום חודש ינואר 2018 בשוקי ההון

שוק הדיור, השקל המתחזק, שוקי המניות הירוקים ועוד

תמצית האירועים המרכזיים והשינויים במדדים המובילים, לרבות נדל"ן ואפיקי השקעה נוספים בשוק המקומי והגלובלי בחודש ינואר 2018.

שוק הדיור בקיפאון?

 • ברבעון האחרון של 2017 נמכרו כ-5,630 דירות חדשות. מדובר בירידה של 11.4% לעומת מספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים הקודמים (יוני-אוגוסט 2017). לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, ירידה של 5.6%.
 • נתונים אלו עשויים להיות מוסברים על ידי תכנית מחיר למשתכן של משרד אוצר. מחד, הזכאים ממתינים לזכות במכרזים של הממשלה. מנגד, רשות המקרקעין ממעטת לשחרר קרקעות לבנייה חדשה שלא במסגרת התוכנית. התוצאה היא קיפאון בשוק הדירות החדשות.
 • ב-12 החודשים האחרונים (דצמבר 2016- נובמבר 2017) נרשמה ירידה של 16.4% בכמות המבוקשת של הדירות החדשות בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים (דצמבר 2015- נובמבר 2016).
 • משקיעים שעדיין המתלבטים לגבי כניסה או יציאה ל/משוק הנדל"ן, עדיין מוקדם לראות מגמה ברורה, אך אין ספק שקצב העליות שראינו בעשור האחרון לא ימשיכו בתקופה הקרובה.

  השקל ממשיך להתחזק

 • הדולר המשיך להיחלש גם החודש - שערו היציג של המטבע האמריקאי ירד ב-1.96% ל-3.40 שקלים, היורו לעומתו התחזק ב-1.66% ל-4.24 שקלים. עם זאת התנועה המשמעותית החודש הייתה כאשר הדולר ירד אל רמת שפל של 7 שנים וחצה את רף 3.40 שקלים כלפי מטה.
 • בשנים האחרונות השקל הישראלי קבע לא מעט שיאים של עוצמה אל מול המטבעות הזרים. חוזק של מטבע הוא עניין יחסי, וניתן לקבוע אותו רק ביחס למטבעות אחרים. אם נבחן את המתרחש בשוק המטבעות בשנתיים האחרונות, נגלה שהשקל הוא בין שלושת המטבעות החזקים ביותר בעולם. בהשוואה מול הדולר, מתחילת 2015 השקל עשה את ההתחזקות המשמעותית ביותר מבין המטבעות המובילים.
 • מדוע השקל כל כך חזק? במהלך השנים האחרונות אנחנו עדים לשיפור גדול בנתונים כלכליים חשובים, אשר מצביעים על חוסנה הכלכלי של ישראל - מה שמביא יותר ויותר ביקושים למטבע הישראלי. ישראל הינה מדינה עם עודף בחשבון השוטף ומלווה לחו"ל ולא לווה. המצב הביטחוני השתפר יחסית, לעומת ימי האינתיפאדה השנייה ותקופת הפיגועים.
 • למרות כל הטוב הזה, למציאות הזו יש גם השלכות שליליות. בפועל היצואנים פשוט מתרסקים שכן, המשכורות בשקלים, ההכנסות בדולר או באירו (השווים פחות) ולכן הרווח מהיצוא נשחק. במציאות כזו לא ניתן לשרוד לאורך זמן, עסקים עלולים לקרוס ולפטר עובדים.
 • במהלך השנים בנק ישראל מנסה להתערב בשוק המט"ח ולרכוש דולרים כדי להעלות את שער החליפין וכך לסייע ליצואנים, אלא שזה עובד נקודתית בלבד ולא ממש מצליח לשנות את המגמה. רכישת הדולרים המאסיבית של בנק ישראל הביאה את יתרות המט"ח של הבנק המרכזי בסוף שנת 2017 לסכום של 113 מיליארד דולר.
 • למרות חוזקת השקל והפיתוי לרכישת דולרים, אנו מאמינים שמשקיע שמטבע הצריכה העיקרי שלו הוא שקל, צריך להמשיך בעיקר בשקלים, וגם כאשר הוא יוצא להשקעות בחו"ל עדיף לגדר את ההשקעה מכיוון לרוב תנודתיות המטבעות תהיה גדולה יותר מתנודתיות הנכסים שיקנה.
 • בתיקים השקליים תחת ניהולנו הגדלנו מעט את החשיפה לדולר אך מרבית ההשקעות הגלבוליות עדיין מגודרות לשקל.

עליית תשואות והאינפלציה

 • בחודש האחרון היינו עדים לעליית תשואות משמעותית בתשואת אגרות החוב בעיקר בארה"ב.
 • להערכתנו, הנתונים הכלכליים החיוביים בשילוב עם שוק תעסוקה יציב וחזק והעלייה החדה בציפיות האינפלציה לאחרונה, הם התורמים העיקריים לעליית התשואות האחרונה, כאשר אגרת חוב לעשר שנים בארה"ב נסחרת בתשואה לפדיון של כ-2.7%.
 • תופעה נוספת בולטת היא המשך השתטחות עקום התשואות האמריקאי שמגיעה בעיקר מעליית תשואות בטווחים הקצרים. משמעות השתטחות העקום היא שהתשואה לפדיון בטווחים הארוכים הופכת להיות פחות אטרקטיבית לעומת התשואה המתקבלת בטווחים הקרובים. מעבר לכך, לצורת העקום יש משמעות רבה לאופן ההשקעה ואופן החשיפה לאג"ח ממשלתיות (אחזקה ישירה או סינטטית). כלומר, באותו המח"מ ניתן להיחשף באופן שונה וזאת בהתאם לצורת העקום.
 • כיום, אנו מעריכים כי יש להחזיק את התיק במח"מ דפנסיבי יחסית של כ- 4-4.5 שנים באחזקה ישירה (ללא בנייה סינטטית של המח"מ הרצוי וזאת עקב השתטחות העקום). 

שוקי המניות הגלובליים ממשיכים לעלות

 • לאחר ששנת 2017 הייתה מוצלחת במרבית השווקים, שנת 2018 פתחה את השנה בירוק עז.
 • נכון לסוף ינואר, מדד הנאסד"ק וה- S&P 500 עלו בכ-8.3% ו-5.5% בהתאמה.
 • מדדי המניות בשווקים המתעוררים הציגו גם כן עליות חדות של כ-7.7%.
 • שוקי המניות קיבלו רוח גבית בעיקר מרפורמת המיסוי שאושרה בארה"ב ונתוני המאקרו הגלובליים שמצביעים על קצבי צמיחה גבוהים מהצפוי, שאמורים להוביל לסביבה כלכלית שתיטיב עם ביצועי הפירמות.
 • במקביל, החלה עונת הדוחות בארה"ב עם כ-170 חברות שדיווחו עד כה על צמיחה ברווחיות של כ-11%.
 • למרות "פחד הגבהים" שניתן לקבל בשוקי המניות, אנו חושבים כי אין צורך לצמצם חשיפה למניות ואיננו רואים סיכון מערכתי בשוקי המניות, בשלב זה.

סיכום המדדים והמטבעות המובילים

 
 

שם המדד

שינוי חודשי

שינוי

מתחילת השנה

ת"א 125

2.50%

2.50%

ת"א 35

3.23%

3.23%

תל בונד 60

0.39%

0.39%

אג"ח ממשלתי כללי

0.37%

0.37%

שם המדד

שינוי חודשי

שינוי

מתחילת השנה

US Treasury 10 yr

-2.53%

-2.53%

S&P 500

5.72%

5.72%

Eurostoxx 50

3.11%

3.11

MSCI AC

5.66%

5.66%

שם המטבע

שער

(נכון ל-31.1.2018)

שינוי

חודשי

שינוי

מתחילת השנה

דולר ארה"ב

3.40

1.96%-

1.96%-

אירו

4.24

1.66%

1.66%

לירה שטרלינג

4.82

2.35%

2.35%

הסקירה נכתבה על ידי בכירי מחלקת המחקר וניהול ההשקעות לשוק ההון המקומי והגלובלי שמואל בן אריה ויוגב שורץ.


סקירה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי או חשבונאי, או המלצה להשקעה, או הצעה לרכישת או מכירת מוצרים פיננסיים מכל סוג שהוא ואינה מהווה תחליף לשיווק השקעות ו/או ניהול תיקים אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לכותב עשוי להיות עניין אישי בנושאים המוצגים בסקירה. על אף שנעשו מאמצים סבירים בהכנת סקירה זו, בהתבסס על מקורות הנחשבים למהימנים, הסקירה משקפת את הדעות המובעות בה נכון למועד כתיבתה וכפופה לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. פיוניר תכנון פיננסי (92) בע"מ, ו/או כל גוף אחר מקבוצת פיוניר, אינם נותנים ערובה כלשהי לגבי שלמות ודיוק המידע ולא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם משימוש במידע המפורט לעיל.

1.11%

3.70%

1.16%

1.05%-

1.02%

5.56%

0.26%

3.04%

הורד

השאירו תגובה

אתה מגיב כאורח.